088 - 6687524

088 - ONTSLAG

Bel kosteloos voor advisering omtrent ontslag

Bel nu en informeer naar onze gunstige ontslagadvisering-op-maat prijs

088 - 6687524

Elke werkdag van 9:00 - 19:00 | 70 cpm

Ontslagagent helpt u vooruit na ontslag, met welke reden dan ook. Ontslagen worden is een aangelegenheid die inbreuk maakt op uw persoonlijke en financiële zekerheid. Wij beseffen ons dit terdege en willen u ondersteunen en ontzorgen om dit proces in ieder geval financieel en moreel goed door te komen. Dit doen we door verweer te voeren of goede afspraken te maken met uw werkgever, regelingen te treffen en uw rechtspositie stevig uit te onderhandelen. Wij kunnen steunen op een jarenlange ervaring in het ontslagrecht. Wij hebben immers de belangen van vele werknemers in volle tevredenheid behartigd.

Wij maken een afspraak met u in uw vertrouwde omgeving thuis om uw situatie te bespreken en alle opties op tafel te leggen om uw ontslag snel en in uw voordeel af te wikkelen. Dit doen we liefst zonder gerechtelijke tussenkomst, wat ons in 95% van de gevallen ook daadwerkelijk lukt. U betaalt voor het eerste consult een kleine onkostenvergoeding. U bent dus tot niets verplicht. U leert bovendien altijd vooraf, wat uw rechtspositie is, welke kosten u tegemoet kunt zien, alsook hoe deze te verhalen zijn op uw werkgever. In 90% van de gevallen, worden de kosten van onze werkzaamheden terugbetaald door de werkgever.

Ontslagafwikkeling

  • Hulp bij het beoordelen van de vaststellingsovereenkomst
  • Hulp bij onderhandelingen omtrent de transitievergoeding en andere afspraken
  • Hulp bij het veilig stellen van uw WW-uitkering
  • Hulp bij ontslag via het UWV
  • Hulp bij ontslag via sector kanton
  • Hulp bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
  • Hulp bij ontslag wegens een arbeidsconflict
  • Hulp bij ontslag op staande voet
  • Hulp bij het voornemen om zelf ontslag te nemen
  • Hulp bij ontslag door of tijdens ziekte of een ander opzegverbod

Wij werken met een vaste doch betaalbare kostenbegroting. We werken met een eerste consult aan huis. Dit kost € 90 excl. BTW (108,90) ongeacht de duur van het consult en de hoeveelheid reistijd die wij daaraan moeten besteden. Er zijn kantoren die werken met een gratis eerst half uur. Echter wanneer het consult langer duurt dient u ook te betalen; "voor niets gaat de zon op'. Gezien onze vaste doch betaalbare tariefstelling betaalt u uiteindelijk minder en wij komen bij u op locatie. Voorts kunt u wel verwachten een goed advies van een ervaren jurist. U bent niet verplicht om na het eerste consult de kwestie bij ons in behandeling te nemen. Wij kunnen u verder helpen indien dit gewenst en noodzakelijk is.  Het tarief bij eventuele vervolgonderstenuning is tevens redelijk. De vervolgondersteuning kost u €  119 per uur excl. BTW . In de meeste gevallen kunnen wij (bij het eerste consult) met u een maximaal aantal te besteden uren afspreken, zodat u van te voren weet waar u aan toe bent. Dit werkt eerlijker dan een vast bedrag. Indien het werk minder is mag u ook minder betalen.  In ongeveer 90 % van de gevallen weten we de werkgever  zo ver te krijgen, dat zij onze kosten voldoet en vaak is dit zelfs van te voren door de werkgever toegezegd. 

Bel nu en informeer naar onze gunstige ontslagadvisering-op-maat prijs

088 - 6687524

Elke werkdag van 9:00 - 19:00 | 70 cpm